Lusmodules

Zie hier onze uitgebreide keuze

Mini Input Module

De FC410MIM Mini-ingangsmodule is ontworpen voor het bewaken van
brandgerelateerde systemen zoals blusgas, ventilatiecontrole, branddeurcontrole
enz. De module biedt één identificeerbar spoor die in staat is om meerdere normaal open contacten of één normaal gesloten contact te bewaken. De FC410MIM kan worden gemonteerd in elke behuizing met voldoende diepte. De contacten die worden bewaakt door de IN + en IN- terminals, dwz geen veldbedrading. De externe LED (indien nodig, niet meegeleverd) wordt gemonteerd in dezelfde behuizing.

Artikelnummer

555.800.701    FC410MIM
Contact Input Module

De FC410CIM adresseerbare ingangsmodule is ontworpen om externe systemen
te bewaken, zoals blussystemen, ventilatiecontrole, branddeurcontrole enz. De FC410CIM kan worden geconfigureerd als: Twee spurcircuits die meerdere normaal open contacten bewaken, waarbij kortsluiting een fout output geeft. Twee sporencircuits die enkele normaal gesloten contacten bewaken, met kortsluiting die een foutoutput geeft.

Artikelnummer

555.800.702    FC410CIM
Gasdetectiemodule voor binnen

De FC410DDM biedt de mogelijkheid om 2 conventionele zones aan te sluiten
en te koppelen met het FireClass brandmeldsysteem. De FC410DDM bewaakt de status van de detectoren en de bedrading naar de detectoren en signaleert de detector- en bekabelingsstatus naar de controller. De conventionele detectorcircuits kunnen worden geconfigureerd als één Klasse A-circuit (lus) of twee Klasse B-spoorcircuits. De FC410DDM kan worden gevoed door de lus of worden gevoed door een lokale 24Vdc-voeding. De module biedt ook de mogelijkheid om 2 gasdetectoren aan te sluiten.

Artikelnummer

577.800.706    FC410DDM
Detector Input Module

De adresseerbare FC410DIM biedt de mogelijkheid om één zone met conventionele detectoren (niet-adresseerbaar) aan te sluiten op, en te verbinden met de brandmeldcentrale. De FC410DIM bewaakt de status van detectoren en bedrading naar detectoren en signaleert de status van detector en bedrading. De FC410DIM heeft een 24Vdc-voeding nodig.

Artikelnummer

555.800.712    FC410DIM
Beam Detector Interface Module

De FC410BDM Beam Detector Interface Module is ontworpen om één FIRERAY
50/100/3000/5000 Beam Detector van stroom te voorzien en te verbinden met de FireClass adresseerbare lus. De FC410BDM bewaakt de brand- en contacten en controleert ook op open en kortsluitingen op de verbindingen tussen de interface en de detector. Voor het op afstand plaatsen van de FIRERAY-detector kan een optionele BTM800 Terminal Module worden gebruikt.

Artikelnummer

555.800.766    FC410BDM
Beam Detector Module

In veel gevallen zal het nodig zijn om de FC410BDM Beam Detector Module op
enige afstand van de beam detector zelf te plaatsen. Om de bedrading in dergelijke
gevallen tot een minimum te beperken en te vereenvoudigen, is de BTM800
beschikbaar. De BTM800 heeft alle aansluitingen en componenten die nodig zijn
om de installatietijd te minimaliseren.

Artikelnummer

555.800.067    BTM800
Relay Interface Module

De FC410RIM relaisinterfacemodule biedt één spanningsvrij wisselcontact.
Het relais wordt bestuurd door een commando dat door de FireClass brandmeldcentrale wordt verzonden via de lus. De relaisstatus (geactiveerd,
gedeactiveerd of vastgelopen) wordt teruggestuurd naar het paneel als bevestiging.

Artikelnummer

568.800.703    FC410RIM
Signaalgevermodule

De FC410SNM module is ontworpen om akoestische siganaalgevers aan te
sturen. De signaalgevers worden gevoed door een onafhankelijke voeding en de
module met een totaal stroomverbruik van maximaal 2A (Dit kunnen meerdere
signaalgevers zijn.)

Artikelnummer

577.800.705    FC410SNM
High Voltage Relay Interface

De HVR800 hoogspanningsrelaisinterface is een niet-adresseerbare multispanningsrelaismodule (werkend op 24V DC, 24V AC, 120V AC en 240V AC).
De ingekapselde HVR800 biedt een 10 amp. Spanningsvrij contact dat kan worden
gebruikt om de contactwaarden van FC410RIM adresseerbare relaismoduleapplicaties
uit te breiden. Er kunnen maximaal vier HVR800’s afzonderlijk worden aangestuurd en bestuurd door een FC410MIO kleine adresseerbare multi-input / output-module als alle HVR800’s worden gevoed door 120 V AC of 240 V AC. Voor AC-gebruik is geen externe DC-voedingseenheid vereist om het relais te bedienen. Bij gebruik voor het
schakelen van 24V DC moet de HVR800 worden voorzien van een externe 24V
DC-voeding die moet worden geschakeld via de schone relaiscontacten van een
FC410MIO of FC410RIM.

Artikelnummer

568.800.004    HVR800
568.800.034    HVR800 in geisoleerde D800 behuizing
Enkelvoudig Input/Output Module

De FC410SIO Single Input / Output Module Biedt een bewaakte open-collectoringang
en een spanningsvrije relais-sitgang. FC410SIO kan tot 2A @ 24 VDC
schakelen.

Artikelnummer

555.800.763    FC410SIO
Multi I/O Module

De FC410MIO Multi I / O-module heeft drie ingangen en twee relaisuitgangen. De
ingangen zijn bedoeld om ingangen te bewaken van bijvoorbeeld blussystemen,
ventilatiesystemen, branddeuren etc. De twee relaisuitgangen bieden
spanningsvrije wisselcontacten.

Artikelnummer

555.800.765    FC410MIO
Viervoudige Monitorende Output Module

De FC410QMO biedt vier bewaakte relaisuitgangen die geschikt zijn voor 24Vdc
signaalgevers. De uitgangen worden bewaakt op kortsluiting en open circuit fouten.

Artikelnummer

555.800.770    FC410QMO
Viervoudige Input/Output Module

De FC410QIO Quad in- / uitgangsmodule biedt vier bewaakte digitale ingangen en vier potentiaalvrije relaisuitgangen ter controle van de spanning van een extra voeding. De FC410QIO heeft een geïntegreerde FireClass-lusisolator. Wanneer een deel van de aangrenzende lus wordt kortgesloten, schakelt de isolator uit en isoleert het kortgesloten deel, waarna de gele LED gaat branden. Deze status blijft van kracht totdat de kortsluiting is verwijderd. De FC410QIO moet worden gemonteerd in een besturingsbehuizing of in een verdeelkast. De FC410QIO wordt bij voorkeur gemonteerd via een DIN-rail. Als alternatief kan het direct aan de achterkant van de behuizing worden bevestigd. De functies voor digitale ingangsbewaking en isolator zijn beide configureerbaar. Bovendien kunnen alle uitgangen worden aangesloten op de HVR800, waardoor kan worden overgeschakeld naar galvanische geïsoleerde belastingen met hoog vermogen.

Artikelnummer

555.800.771    FC410QIO
Viervoudige Relay Module

De FC410QRM Quad-relaismodule biedt vier potentiaalvrije relaisuitgangen. De
uitgangen worden bewaakt met parallelle relaiscontacten. De uitgangen kunnen
worden aangesloten op een extra voeding en de spanning kan worden bewaakt.
De FC410QRM heeft een geïntegreerde FireClass-lusisolator. Wanneer een deel
van de aangrenzende lus wordt kortgesloten, schakelt de isolator uit, isoleert het
kortgesloten deel en verlicht een gele LED. Deze status blijft van kracht totdat de
kortsluiting is verwijderd. De FC410QRM kan gemonteerd worden in een behuizing of een verdeelkast. De FC410QRM wordt bij voorkeur gemonteerd via een DIN-rail. Als alternatief kan het direct aan de achterkant van de behuizing worden bevestigd. Bovendien zijn alle uitgangen configureerbaar in de HVR-modus (hoogspanningsrelais), waarmee tot vier HVR800-modules kunnen worden aangesloten voor het schakelen van b.v. 240V belast galvanisch geïsoleerd.

Artikelnummer

555.800.773    FC410QRM
Lus Isolator Module

De FC410LI-lusisolatormodule wordt gebruikt op de FireClass adresseerbare lus.
Het bewaakt de lijnconditie en bij het detecteren van een kortsluiting isoleert het
de getroffen sectie terwijl de rest van de lus normaal blijft functioneren. Het doel
van de FC410LI-lijnisolatormodule is ervoor te zorgen dat op een adresseerbaar
lussysteem geen kortsluitingsfout meer detectie-apparaten kan uitschakelen dan
verloren zou gaan bij een conventioneel niet-adresseerbaar brandcircuit.

Artikelnummer

545.800.704    FC410LI
Deur Controle Module

Wanneer geactiveerd, hetzij door een brandalarm of door een fout of isolatie
binnen de branddeurzone, zal de FC-410-TSM de toevoer naar de deurhouders
onderbreken en zullen de deuren onder controle van de module sluiten. De
module biedt de mogelijkheid het brandmeldpaneel aan te bewaken als de deur
niet sluit. De module bevat ook een ingebouwde lijnisolator.

Artikelnummer

555.800.769    FC410TSM