Extra editie nieuwsbrief Opportunity Beyond Safety, September 2018

Deze nieuwsbrief is in het leven geroepen om jullie, als partner, binnen het OBS-netwerk op de hoogte te stellen van technische noviteiten, maar ook om leuke ideeën en wetenswaardigheden te delen. Deze extra editie is bedoeld als een trigger om naar onze partnerdag te komen op 5 oktober a.s. en om de volgende onderwerpen alvast onder de aandacht te brengen:

 1. Productkeuze of partnerkeuze;
 2. De brandveiligheid 3.0 App. is vernieuwd met nog meer informatie;
 3. Nieuws vanuit FireClass: nieuwe slowwhoops en flitsers. Hogere opbrengst tegen een lager stroomverbruik;
 4. De nieuwe NPR 2576, functiebehoud;
 5. Introductie van het boek Brandveiligheid 3.0.
 1. Productkeuze of partnerkeuze

Productkeuze of partnerkeuze?

In de gesprekken die ik heb gevoerd in de achterliggende 6 maanden ervaar ik een duidelijke trend in het maken van keuzes door partners en zakelijke relaties in het algemeen.

Binnen de Safety & Security zijn begrippen als continuïteit, duurzaamheid en professionaliteit veel besproken onderwerpen. Het streven naar continuïteit van de onderneming door een juiste keuze voor een product/merk te maken is noodzakelijk, maar een product of merk is zeer zeker niet meer doorslaggevend.

De partner of leverancier moet een duurzame agenda nastreven met een sterke focus op systeemintegratie. Ook hier hoor ik in de gesprekken eenzelfde rode draad.

Continuïteit en duurzaamheid worden vervolgens vertaald in:

 1. Producten moeten voldoen aan de relevante norm(en) en geen obstakels geven tijdens toetsing op de afgeleide doelstellingen (inspecties bij BMI);
 2. Eenvoudig en softwarematig te koppelen met andere systemen;
 3. Leverancier van de producten moet een sterke logistieke trackrecord hebben, dus leveren binnen 24 of 48 uur na verstrekken van de order;
 4. Producten moeten van een A-kwaliteit zijn, maar het liefst tegen een prijs die sterk concurrerend is;
 5. De leverancier mag zelf niet actief zijn op de markt, hier hebben organisaties nog al eens last van. De openheid naar de leverancier wordt beloond met een eindklant die een concurrerende aanbieding van de leverancier ontvangt.

Kortom de productkeuze wordt in een kader gedrukt en voorzien van de stempel “hygiënefactor”. Je moet aan bovenstaande punten voldoen, maar erg onderscheidend ben je als leverancier hier niet mee.

Waar zit dan de toevoegde waarde voor de leverancier/partner?

Om over de toegevoegde waarde te spreken is het wellicht handig om een uitspraak te citeren van één van onze partners. Deze partner stelde: “er is en zal geen gebrek zijn aan panelen, maar wel aan handjes en kennis”. Hier wordt direct de relatie gelegd met het begrip professionaliteit.

Een professionele houding is er één van samenwerken en kennis delen. Daarnaast dient de leverancier geschoold en bekwaam te zijn en waarde toe te voegen door naast zijn kennis en ervaring ook handjes te kunnen leveren. Uiteraard nooit in een concurrerende zetting, maar altijd vanuit de ondersteuning aan de afnemende partij.

Partnerkeuze

Een partnerkeuze moet inderdaad niet over alleen de techniek gaan. Een goed product of juiste merk achter je hebben staan is een voorwaarde. De samenwerking moet komen vanuit de toegevoegde waarde van kennis, ervaringen delen en invulling kunnen geven aan capaciteitsvraagstukken.

De markt is op zoek naar extra technici, inbedrijfstellers en projectleiders. Waar vinden we die? Op de werving en selectie markt of via een betrouwbare partner. Een partner/leverancier die de doelstellingen van de klant wenst in te vullen.

Opportunity Beyond Safety (OBS)

OBS heeft bovenstaande inzichten als uitgangspunt gekozen om het netwerk op te zetten.

JCI/Tyco is als grootste product wereldwijd van Safety & Security producten de hygiënefactor, de voorwaarde die noodzakelijk is. OBS gaat nooit rechtstreeks de markt op en ondersteunt altijd de partner in het maken van de propositie.

OBS ondersteunt bij de technische implementatie van basisontwerp tot en met het faciliteren in het inspectieproces. Dit alles doen we vanuit een netwerk van landelijk opererende specialisten.

Interesse gewekt?

Wil je toetreden tot het netwerk van OBS, bezoek dan onze website https://opportunitybeyondsafety.nl/en neem contact op via 0314-675170.

 1. De brandveiligheid 3.0 App

De App. is vernieuwd en voorzien van nog meer informatie. De link of het adres voor de vernieuwde App. is https://opportunitygroup.nl/cloud.

Met jouw eigen gebruikersnaam en wachtwoord kan je de App. benaderen. Ik hoor graag tijdens de partnerdag of er nog zaken zijn die je graag wenst terug te lezen in de App.

 1. Nieuws vanuit FireClass

Tijdens de partnerdag introduceren we de nieuwe VID’s en VAD’s. In de volksmond de nieuwe sounders en sounders/flitsers. Deze generatie laat het toe dat we nog meer sounders op de lus kwijt kunnen en dat we volledig voldoen aan de NEN-EN 54-23.

Dat deden we natuurlijk al, maar deze range is uitgebreider en biedt commercieel meer mogelijkheden.

 1. De nieuwe NPR 2576, functiebehoud;

Kennis haal je bij de bron! Tijdens de partnerdag gaan we in op de dagelijkse praktijk van functiebehoud. De nieuwe NPR wordt toegelicht door Marc de Nier.

Marc is lid van de werkgroep nieuwe NPR 2576. We hebben praktijktools klaarstaan voor functiebehoud vanaf voorstel in kwaliteitshandboek t/m de check voor de installatiedeskundige in het werk. Deze tool wordt doorgenomen en is daarna direct toepasbaar.

 1. Boek Brandveiligheid 3.0.

OBS heeft in haar werkwijzen de waarden betrokkenheid, innovativiteit en transparantie. Tijdens de partnerdag introduceren we het boek. Brandveiligheid 3.0 is de acquisitietool voor de partners in ons netwerk. We inspireren en stimuleren onze klanten om te kiezen voor jou als partner door handige checklists en uitleg over het proces te geven. Wil je niets missen, dan moet je erbij zijn. Schrijf je in door een mailtje te sturen naar hedwig@opportunitygroup.nl.

Tot slot

Heb je vragen over en/of ideeën voor de nieuwsbrief, neem dan contact met ons op. Mail of bel ons even. Alvast een goede voorbereiding gewenst voor onze partnerdag en veel succes de komende weken met de business.

Groetjes en tot ziens op onze partnerdag op 5 oktober a.s.,

Het OBS-team.

Terug naar overzicht

Geplaatst op 11 september 2018